Aby nebo bolo vždy čisté a vzduch sa dal dýchať .
Spopočnosť Kominárstvo s.r.o. sa zaoberá riešním nových odvodov spalín od palivových spotrebičov všetkých typov palív ako aj sanáciou jestvujúcich odvodov spalín /úpravou starých komínov v súlade s platnými normami a predpismi./
Používame materiál výhradne certifikovaný na odvod spalín od renomovaných výrobcov.
Všetky podrobné informácie sa dozviete v sekcii služby.
V prípade otázok volajte na tel.č. 0902 527799
alebo píšte na:
Mať komín v dobrom technickom stave prináša užívateľom veľa výhod.Dobrý technický stav komína má veľký vplyv na činnosť palivového spotrebiča či už sa jedná o kotle ústredného kúrenia na zemný plyn alebo tuhé palivá /drevo,uhlie ,koks,atď/ ,kozuby,kozubové vložky,keramické kachle,piecky.
Nemenej dôležité je aj správne napojenie dymovodu od palivového spotrebiča do komína.
Najhlavnejšie výhody :ochrana zdravia a majetku , protipožiarna bezpečnosť , hospodárna činnosť palivového spotrebiča.
V dnešnej dobe pri rôznorodosti druhov a typov palivových spotrebičov je potrebné mať komín
šitý na mieru pre daný typ spotrebiča čím sa zabezpečí jeho bezpečná a spoľahlivá prevádzka,
nezanedbateľná vec je samozrejme aj pravideľná kontrola a čistenie komínov.
Riešenia nechajte na odborníkov ktorý Vám radi pomôžu a poradia s riešním problémov
ohľadom odvodov spalín.
Copyright © 2010 by Kominárstvo s.r.o.  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: kominarstvo@kominarstvo.com
Vítame Vás na stránkach firmy Kominárstvo s.r.o.
kominarstsvo@kominarstvo.com